செவ்வாய், 8 டிசம்பர், 2015

சங்கத் தமிழில் சனாதன தர்மம்


தமிழன் என்பவன் தனி இனத்தவன், அவனுக்கும் பாரத சமுதாயத்தின் அடிநாதமாகிய வேத நாகரிகத்துக்கும் தொடர்பில்லை என்ற புனைச் சுருட்டு, திராவிட இயக்கங்களால் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், தமிழன் வேத நாகரிகத்திலிருந்து வேறுபட்ட தனி இனத்தான் அல்லன், மாறாக அதன் தனித்துவம் வாய்ந்த சமூகத்தினன்.
வேதம் என்பதற்கு வேர்ச் சொல்லான வித்தை (அறிவு), வித்து (விதை) என்ற தமிழ்ச் சொல்லில் இருந்து விளைந்தது. பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்துக்குப் பேரறிவுதான் வித்து (விதை). அதைப் பற்றி மொழிவதே வேதம். இதில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள், ஆராய்ந்து அறியத் தக்கவை. உலகின் அரிய பல விஷயங்கள், அதில் நுட்பமாகப் புதைந்துள்ளன. ஆகையால்தான் வேதத்துக்குத் தமிழில் மறை என்று சிறப்பான மறு பெயரும் உண்டு.
ஏதேனும் ஒரு பொருளை அல்லது விஷயத்தை வேண்டி, கடவுளுக்கு வேண்டுதலோடு செய்வதுதான் யாகம். உதாரணத்துக்கு பிள்ளைப்பேறு வேண்டுகின்ற புத்திர காமேஷ்டி யாகம், அரசனின் வெற்றியை வேண்டும் ராஜசூய யாகம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இவ்வாறு வேண்டி விழைந்து செய்யும் யாகத்தைக் குறிக்கும் தூய தமிழ்ச் சொல்தான் வேள்வி.
இந்த யாகத்தீயில் பொருட்களை சமர்ப்பிப்பதற்குப் பெயர் ஆஹூதி. தமிழில் சொன்னால், ஆகுதி. இறைவா இது உனக்கு ஆகட்டும் என்று கூறி படைப்பதுதான் ஆகுதி என்பது. இந்த யாகத் தீயில் இடப்படும் பொருட்களுக்குப் பெயர் அவிஷ் அல்லது அவிர்பாகம். யாகத்துக்குப் பிறகு இந்த அவிர்பாகம் (அவிப்பொருள்) தான் பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. தீயில் இடப்படும் பொருள் அவிந்துதானே போகும். அவ்வாறு அவிவதால்தான் அதற்கு அவி என்று பெயர்.
இவ்வளவு ஏன்? அக்னியே தூய தமிழ்ச் சொல்லில் இருந்து உருவானதுதான். அதனை அறிந்து கொள்ள, முதலில் இதனைப் பார்ப்போம். தமிழில் ஃ என்ற சொல்லை ஆயுத எழுத்து என்பர். ஆனால் உண்மையில் அதன் பெயர் ஆய்த எழுத்து. பழந்தமிழ் இலக்கணங்களில் ஆய்த எழுத்து என்றே குறிக்கப் பெறுகிறது.
ஆய்தம் என்றால் மூன்று புள்ளிகள் கொண்ட ஓர் எழுத்து என்று பொருள். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இருந்த கும்முட்டி அடுப்பைப் பார்த்தால் தெரியும். மேலே முக்கோணமாக மூன்று உருண்டைகள் ஃ போல் இருக்கும். அக் காலத்திலும் சரி, இப்போதும் சரி, யாகத்துக்கு இதுபோன்ற ஃ வடிவில் யாக குண்டம் அமைப்பதுதான் சிறப்பானது. பேச்சு வழக்கில் ஃ என்ற எழுத்தை அக் என்று கூறுகிறோம். இந்த அக் வடிவ குண்டத்துக்குளே  உருவாவது, இருப்பது என்ற பொருளில்தான் அக்+உள்ளி, அக்குணி என்றாகி, அதுவே அக்னி ஆனது. (அக் உள்ளி எப்படி அக்குணி ஆனது எனில், உள்ளது என்பது உண்டு என்று ஆனதைப் போல என அறிக.)
பகுத்தறிவு இல்லாதவர்களால் ஆரியக் கடவுள் என்று கூறப்படுகிற இந்திரன், உண்மையில் தமிழ்க் கடவுள்தான். இந்து என்றால் திங்கள் அதாவது சந்திரன் என்று பொருள். இதன் நிறம் வெண்மை. இதன் தன்மை குளிர்ச்சி. இதுபோல் குளிர்ந்த தன்மையோடு விளங்குகின்ற தண்ணீருக்கு நிறம் இல்லை என்று கூறப்படுகின்ற போதிலும், அது வெள்ளை நிறம் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது. அதனால்தான் தண்ணீருக்கு வெள்ளை நிறம் கொண்டது என்னும் பொருள் கொண்ட வெள்ளம் (வெள்+அம்) என்ற மற்றொரு பெயரும் ஏற்பட்டது. இந்த வெள்ளத்தைக் கொண்டு செய்வது வேளாண்மை (விவசாயம்).
பழந்தமிழர்களின் ஐந்திணைகளில் வேளாண்மை நடைபெறுகின்ற மருத நிலத்தின் தெய்வம் இந்திரன். ஏன்? வெள்ளத்துக்கு (தண்ணீருக்கு) காரணமான மழைக்கு அவன்தான் தலைவன். அவன் நிறமும் திங்களைப் போன்ற வெண்மை. அவன் போருக்கும், காதலுக்கும் பெயர் பெற்றவன். தமிழர்களின் நாகரிகமும் போரும் (புறம்), காதலும் (அகம்) தானே. ஆகையால்தான் வேந்தன் எனப்படும் இந்திரன், தமிழர்களில் பெருவாரியான வேளாண்மை செய்வோரின் தெய்வமாக மதிக்கப்பட்டான். இவனது கோவில் இந்திரக் கோட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டதுடன், வசந்த காலத்தில் இந்திர விழாவும் அக்காலத்தில் அமர்க்களமாக நடத்தப்பட்டது. இதற்கான சான்றுகளை, சிலப்பதிகாரத்தில் இந்திரன் விழவு ஊரெடுத்த காதையைப் படித்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இதேபோல் யாகங்களில் தீக்கு அடுத்தபடியாக போற்றப்படும் புனித நீருக்குரிய வருணனும் தமிழ்க் கடவுள்தான். இவன் நெய்தல் நிலத்தின் கடவுள். நெய்தல் என்பது கடல் நீர் சூழ்ந்த நிலப் பகுதி. மருத நிலமானது மழை நீரை நம்பியிருப்பதால், மழைப்பொழிவுக்குக் காரணமாகப் போற்றப்படும் இந்திரன் அதன் தெய்வம் ஆனான். இதேபோல் கடல் சூழ்ந்த நெய்தல் நிலத்துக்கு, கடல் நீரின் அதிபதியான வருணன் தெய்வம் ஆனான். வாரி என்ற தமிழ்ச் சொல்லுக்கு பரந்து கிடக்கும் நீர், பல துளிகள் சேர்ந்தது என்று பொருள். நீரை மொண்டு (முகந்து) எடுப்பதற்கு வாரி எடுத்தல் என்று பெயர். வாரி என்பது தமிழின் கிளை மொழியான தெலுங்கில் ஆறு, குளத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த வாரி என்ற தமிழ்ச் சொல்லில் இருந்து உருவானதுதான் வருணன் என்ற பெயர்.
இவ்வாறு பழந்தமிழோடு வேதம் பின்னிப் பிணைந்திருக்கிறது. ஆராய்ந்து பார்த்தால் வேத கலாசாரத்துக்கு வேறாக அன்றி, வேராக இருப்பது தமிழ்தான். பழந்தமிழர்கள் தீயோம்பும் (வேள்வி நடத்தும்) வேத கலாசாரத்தைப் பின்பற்றியும் ஆதரித்தும் வந்துள்ளனர். இதற்குப் பழந்தமிழ் மன்னர்களான பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதிப் பாண்டியனும், ராஜசூயம் வேட்ட சோழன் பெருநற்கிள்ளியுமே சான்று.
இவையெல்லாம் கற்பனைகள் என்றும், புளுகுகள் என்றும் பகுத்தறிந்து பார்க்காத பகல்வேஷத் தமிழர் அமைப்புகள் சில கூறக்கூடும். அவர்களுக்காகவும், தெய்வீகத் தமிழின் சிறப்பையும் தொன்மையையும் உண்மையிலேயே அறியாத பாமரத் தமிழர்களுக்காகவும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப் பெறும் வேத நாகரிகச் சான்றுகளை இங்கே எடுத்துரைக்கிறேன்.
பத்துப்பாட்டில் முதல் பாட்டு, முருகப் பெருமான் மீது நக்கீரர் பாடிய திருமுருகாற்றுப்படை. முருகனுக்குத் தமிழ்க் கடவுள் என்றே சிறப்புப் பெயர் உண்டு. அப்படிப்பட்ட முருகனைப் போற்றும் திருமுருகாற்றுப் படையில், ஆறுமுகப் பெருமானின் ஒரு முகம் என்ன செய்வதாக நக்கீரர் கூறுகிறார் தெரியுமா?

ஒரு முகம் மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்குமே என்கிறார். அதாவது மந்திர விதிமுறைகளில் பிசகாது, மரபுப் படி அந்தணர் நடத்துகின்ற வேள்வியை சுப்ரமணியக் கடவுளின் ஒரு முகம் விரும்பி ஏற்கிறதாம்.
இந்திரனைப் பற்றி திருமுருகாற்றுப்படை எப்படிக் குறிப்பிடுகிறது தெரியுமா?
நூறுபல் வேள்வி முற்றிய வென்று அடு கொற்றத்து ஈரிரண்டு ஏந்திய மருப்பின், எழில்நடை தாழ் பெருந்தடக்கை உயர்த்த யானை எருத்தம் ஏறிய திருக்கிளர் செல்வனும் என்கிறது.
அதாவது பலநூறு வேள்விகளை நடத்தியவனும் போர்களில் எதிரிகளைக் கொன்று பல வெற்றிகளைப் பெற்றவனும், நான்கு கொம்புளையுடைய மகுடத்தைத் தரித்தவனும் எழிலான நடையும் நீண்ட கைகளும் உடையவனும், ஐராவதம் என்ற யானையில் வருகின்ற, செல்வம் நிரம்பிய  செல்வனுமாகிய இந்திரன் என்று கூறுகிறது.
சிறுபாணாற்றுப் படையில் புலவர் நல்லூர் நத்தத்தனார், ஒய்மான் நாட்டு மன்னன் நல்லியக்கோடனின் நகரம், அந்தணர் அருகா அருங்கடி வியல் நகர் என்று புகழ்ந்துரைக்கிறார். அதாவது அந்தணர்கள் எண்ணிக்கைக்கு குறைவே இல்லாத, அருமையான கட்டுக்காவல் நிறைந்த நகரம் என்று பொருள். மேலும் பொருநர்கள் (பாணர்கள்), புலவர்கள் மற்றும் அருமறை நாவின் அந்தணர்களுக்கு (அருமையான வேதத்தை ஓதுகின்ற நாவினை உடைய அந்தணர்களுக்கு) நல்லியக்கோடனின் அரண்மனைக் கதவு அடையா வாயில் கொண்டது (எப்போதுமே திறந்திருக்கும்) என்றும் கூறுகிறார்.
கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் இயற்றிய பெரும்பாணாற்றுப்படையில், கேள்வி அந்தணர் அருங்கடன் இறுத்த வேள்வித் தூணத்து என்ற வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. கேள்வி என்றால் வேதம் என்று பொருள். அந்தக் காலத்திலே வேதம் எழுதப்படாமல் செவிகளால் கேட்டே மனப்பாடம் செய்யப்பட்டதால், இதற்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்ருதி என்று பெயர். தூய தமிழில், எழுதாக் கிளவி (எழுதப்படாமல் கேட்கப்படக்கூடிய வாக்கியங்கள்) என்றும் கேள்வி என்றும் வேதம் அழைக்கப்படுகிறது. அந்த வேதத்தில் சிறந்த அந்தணர்கள் தங்கள் அருமையான கடமையாகிய வேள்வியை நடத்தி, அதன் சிறப்பைப் பொறித்து வைத்துள்ள தூண் என்று இந்த வரிகளுக்குப் பொருள். இந்தத் தூணை, யூபத் தூண் என்றும் வேள்வித் தூண் என்றும் அழைப்பார்கள்.

மகா விஷ்ணுவின் உந்தியில் பிரும்மன் தோன்றினான் என்ற புராணச் சம்பவத்தை, பெரும்பாணாற்றுப் படை இவ்விதம் அழகாக எடுத்துரைக்கிறது.
நீல்நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ் நான்முக ஒருவற் பயந்த பல்இதழ்த் தாமரைப் பொகுட்டின்..
நீல நிறமும் நெடிய உருவமும் கொண்ட திருமாலின் கொப்பூழ் (தொப்புள்) நான்முகம் கொண்ட பிரம்மனைப் படைத்தளித்த பல இதழ்களைக் கொண்ட தாமரைப் பூவாகும் என்று இதற்குப் பொருள்.
மதுரைக் காஞ்சியில் தலையானங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனைப் புகழ்ந்துபாடும் மாங்குடி மருதனார், நெடுஞ்செழியனின் முன்னோராகிய பெருவழுதி, பல யாகங்களை நடத்தியவன் என்பதை, பல் சாலை முது குடுமியின் நல் வேள்வித் துறை என்று குறிப்பிடுகிறார்.
மதுரையிலே அந்தணர்களின் வேள்விப் பள்ளிகள் நிறைந்து இருப்பதையும் அவர் எடுத்துரைக்கிறார்.
சிறந்த வேதம் விளங்கப் பாடி விழுச் சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து நிலம் அமர் வையத்து ஒரு தாம் ஆகி, உயர்நிலை உலகம் இவண் நின்று எய்தும் அற நெறி பிழையா அன்புடை நெஞ்சின், பெரியோர் மேஎய், இனிதின் உறையும் குன்று குயின்றன்ன அந்தணர் பள்ளியும் என்கிறார்.
சிறப்புடைய வேதத்தைப் பொருள் விளங்குமாறு பாடுகின்றவர்களும், பெருமைக்குரிய சிறப்புகளைத் தருகின்ற வேள்வி செய்தல் உள்ளிட்ட ஒழுக்கங்களோடு பொருந்தி நிற்கின்றவர்களும், நிலங்களைக் கொண்டு அமைகின்ற உலகத்திலே ஒருமை உணர்வுடையே பிரம்மமே தாம் ஆகி, உயர்ந்த நிலையில் உள்ள தேவருலகத்தை இங்கேயே தமது ஒழுக்கச் சிறப்பாலும் வேள்விகளாலும் உருவாக்கக் கூடியவர்களும், அற நெறிகளில் இருந்து பிறழாத நடத்தையுடன் அன்பு நெஞ்சம் கொண்டவர்களும், பெரியோர்களுமாகத் திகழ்கின்ற அறவோர்களும், முனிவர்களுமாகிய அந்தணர்கள் இனிதாக உறைவதற்கேற்ப, அதாவது தவம், வேள்வி உள்ளிட்ட அறச் செயல்களைச் செய்வதற்ப, குன்றைக் குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்தணர் தவப்பள்ளி என்று இதற்குப் பொருள்.
சிவபெருமான் ஐந்துபூதங்களைப் படைத்த தலைவனாக, இயற்கைக் கடவுளாக விளங்குவதை, நீரும் நிலனும் தீயும் வளியும் மாக விசும்பொடு ஐந்து உடன் இயற்றிய மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக என்று குறிப்பிடுகிறார். நீர், நிலம், தீ, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐம்பூதங்களை நினைத்த மாத்திரத்தில் உருவாக்கிய, மழு (கோடரி), வாள் ஆகிய ஆயுதங்களைத் தாங்கிய, நெடிய உருவம் படைத்த சிவபெருமான் உலகின் தலைவனாக இருக்கிறார் என்று இதன் பொருள்.
பட்டினப்பாலையில் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் சோழ மன்னன் கரிகால் பெருவளத்தானை எப்படிப் புகழ்கிறார் தெரியுமா?
கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் அமரர்ப் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும் நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் நான் மறையோர் புகழ் பரப்பியும் வாழ்ந்தானாம் திருமாவளவன் எனப்படும் கரிகால் சோழன். அதாவது அவனது அரசாட்சியிலே கொலை, கொள்ளை போன்ற தீமைகள் அகற்றப்பட்டிருந்தன. அமரர்கள் எனப்படும் தேவர்களுக்கு உரிய யாகங்களைச் செய்து அவர்களுக்கு உரிய ஆவுதி(ஆகுதி)களை முறை தவறாமல் வழங்கியிருக்கிறான் மன்னன் கரிகாலன். அத்துடன் அதனைச் செய்வித்த அந்தணர்களுக்கு நல்ல ஆநிறைகளை (கால்நடைகளை) பரிசாக அளித்ததுடன், வேதத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்கிய நான்கு மறைகளை அறிந்த அந்தணர்களின் புகழைப் பரப்பியும் வந்திருக்கிறான் அந்தத் தொல் திருமாவளவன்.
மலைபடுகடாம் எனப்படும் கூத்தர் ஆற்றுப்படையில் அதன் ஆசிரியர் புலவர் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங்கௌசிகனார், சிவபெருமான் ஆலகால விஷம் அருந்திய புராணச் சம்பவத்தைச் சுட்டிக்காட்டும் வகையில் அவரை காரி உண்டிக் கடவுள் என்று புகழ்கிறார்.
இனி எட்டுத்தொகை சங்க இலக்கிய நூல்களைக் காண்போம். எட்டுத்தொகையின் முதல் தொகை நூலாகிய பதிற்றுப்பத்து நூலில், மூன்றாம் பத்துப் பாடல்களை, சேரன் பல்யானைச் செல்கெழுகுட்டுவனைப் புகழ்ந்து புலவர் பாலைக் கௌதமனார் பாடியுள்ளார். அந்தப் பாடலில்,
சொல் பெயர் நாட்டம் கேள்வி நெஞ்சமென்று ஐந்துடன் போற்றி அவைதுணை ஆக எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கைக் காலை அன்ன சீர்சால் வாய்மொழி உருகெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் கொண்ட தீயின் சுடர்எழு தோறும் விரும்புமெய் பரந்த பெரும்பெயர் ஆவுதி (பாடல் 21) என்று புலவர் குறிப்பிடுகிறார்.
சொல் (சொல் இலக்கணம்), பெயர் (பொருள் இலக்கணம்), நாட்டம் (சோதிடம்), கேள்வி (வேள்வி), நெஞ்சம் (நெஞ்சுக்குப் பொருந்திய ஆகமம்) ஆகிய ஐந்தையும் போற்றி, அவற்றின் துணை கொண்டு, எந்த உயிர்களுக்கும் தீங்கு சூழாது, விளக்கத்துடன் கூடிய கொள்கைகளைப் பின்பற்றி, கதிரவனைப் போன்ற வாக்குத் தவறாத நேர்மையைக் கடைப்பிடிக்கின்ற, முன்னோர் காட்டிய மரபுப்படி கடவுளைப் பேணுகின்ற முனிவர்களாகிய அந்தணர்கள் வளர்க்கின்ற வேள்வித் தீயின் சுடர் எழும்போதெல்லாம் அதிலே ஆவுதி (ஆகுதி) இடப்படுகின்றது. எப்படிப்பட்ட ஆவுதி தெரியுமா? அதனைச் செய்பவர்கள் விரும்புகின்றவற்றை மெய்யாக்குகின்ற (உண்மையாக்குகின்ற) பெரிய பலன்களைத் தரக்கூடிய ஆவுதியாம். இந்தப் பாடலுக்குப் பெயரே அடுநெய்யாவுதி என்பதுதான். வேள்விக்கு இதைவிட என்ன பெரிய விளக்கம் வேண்டியிருக்கிறது?
அத்துடன், அந்தணர்களின் ஆறு கடமைகள் என்று வேதம் கூறுவதையும் மிக அழகாகத் தமிழில் எடுத்துரைக்கிறார் பாலைக் கௌதமனார்.
ஓதல் வேட்டல் அவைபிறர்ச் செய்தல் ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறுபுரிந்து ஒழுகும் அறம்புரி அந்தணர்  (பாடல் 24) என்கிறார். அதாவது தான் வேதம் ஓதுதல், வேள்வி செய்தல், அவை இரண்டையும் பிறருக்குச் செய்வித்தல்- அதாவது வேதத்தை ஓதச் செய்தல் (சொல்லிக் கொடுத்தல்), வேள்விகளை பிறருக்காக அல்லது பிறரைக் கொண்டு நடத்துதல் – தானங்களை வழங்குதல், அரசர்கள் மற்றும் செல்வந்தர்களிடமிருந்து அறச் செயல்களுக்காக தானங்களை தாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகிய ஆறு கடமைகள் அறச் செயல்களைச் செய்கின்ற (தர்மத்தைக் கடைப்பிடிக்கின்ற) அந்தணர்களுக்கு உண்டு என்கிறார்.
இதேபோல் ஆறாம்பத்துப் பாடலைப் பாடியுள்ள பெண்பாற் புலவர் காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார், பாட்டுடைத் தலைவனாகிய சேரமன்னன் ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதனைப் புகழந்துரைக்கும்போது
பார்ப்பார்க்குக் கபிலையொடு குடநாட்டு ஓரூர் ஈத்து வான் வரம்பன் எனப் பேர்இனிது விளக்கி (பாடல் 60-க்குப் பிந்தைய பதிகம்) என்கிறார். மறையோதுகின்ற, அறச் செயல் புரிகின்ற பார்ப்பனர்களுக்கு கபிலை எனப்படும் பழுப்பு நிறமுடைய சிறந்த பசுக்களையும், குடநாட்டிலே ஓர் ஊரையும் தானமாகக் கொடுத்ததன் மூலம் வானில் வாழும் தேவர்களை திருப்தி செய்ததால், வான் வரம்பன் (வானத்தை எல்லையாகக் கொண்டவன்) என்ற சிறப்புப் பெயரைப் பெற்றுள்ளான் சேரலாதன் என்கிறார் புலவர். இந்த வான்வரம்பன் வழிவந்தவர்கள்தான் வானவராயர் எனப்படும் வானவரையர்கள்.
வேதம் ஓதுகின்ற, அறத்தோடு வாழ்கின்ற அந்தணர்களுக்கு அக்காலத் தமிழர்கள் எத்தகைய மதிப்பு அளித்தனர் என்பதை, வேளிர் மரபைச் சேர்ந்த மன்னன் செல்வக் கடுங்கோ வாழிஆதனைப் பாடிய ஏழாம் பத்தில் கபிலர் எடுத்துரைக்கிறார். வாழிஆதனைப் பார்த்து
பார்ப்பார்க்கு அல்லது பணிபு அறியலையே (பாடல் 63) என்கிறார். அதாவது, யார்க்கும் அஞ்சாத, எவருக்குமே தலைவணங்காத மாவீரன் வாழிஆதன், பார்ப்பனர்களுக்கு மாத்திரமே பணிவோடு தலைவணங்குவான், வேறு யார்க்கும் வணங்க மாட்டான் என்கிறார் கபிலர். இதன்மூலம் எப்பேர்ப்பட்ட பெரும்புகழும், வீரமும் படைத்த மன்னர்களும் பண்பு நிறைந்த பார்ப்பனர்களுக்கு பணிவோடு மரியாதை செலுத்தினர் என்ற வரலாற்றுச் செய்தியைச் செதுக்கியுள்ளார் கபிலர்.
எட்டாம் பத்திலே சேரமன்னன் பெருஞ்சேரல் இரும்பொறையை, அரிசில் கிழார், கேள்வி கேட்டுப் படிவம் ஒடியாது வேள்வி வேட்டனை (பாடல் 74) என்று பாராட்டுகிறார். அருமறை குறித்த விளக்கங்களை நன்கு கேட்டறிந்து, அதன் முறை தவறாது வேள்விகளைச் செய்தான் இரும்பொறை என்கிறார்.
எட்டுத்தொகையின் மற்றொரு நூலாகிய பரிபாடலில், காக்கும் கடவுளாகிய திருமால், நாவல் அந்தணர் அருமறைப் பொருள் (முதல் பாடல்) என்று புகழப்படுகிறார். நாவலந்தீவு எனப்படும் பாரதம் முழுவதும் வாழுகின்ற அந்தணருக்கு அருமறையின் உட்பொருளாக இருப்பவர் திருமால் என்று இதற்குப் பொருள். அந்தணர் என்றால் ஆரியர் என்றும் அவர்கள் வெளியே இருந்து இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தனர் என்றும் பரப்பப்படும் பசப்புரைக்குப் பதிலடி இந்த வரிகள்தாம்.
மேலும் பரிபாடலின் 3-ஆவது பாடலில், அனைத்தும் நீ, அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ, அமரர்க்கு முதல்வன் நீ, அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ என்று திருமால் போற்றப்படுகிறார். இதனைப் பாடியவர் புலவர் பெட்டனாகனார். அமரர் என்றால் ஆரியர் என்றும் அரக்கர் (அவுணர்) என்றால் திராவிடர் என்றும் இல்லாத இனவாதம் மொழியும் இழிபிறவிகளை இந்தப் பாடல் வரிகளால் கொட்டுகிறார் பெட்டனாகனார். இறைவன் அனைத்துமாகி நிற்பவன், அத்துடன் எதிரும் புதிருமான அமரர்களுக்கும் அவனே முதல்வன், அரக்கர்களுக்கும் அவனே முதல்வன். அவனே அனைத்தும். இந்தப் பரிபாடல் வரிகள், யஜூர் வேதத்தின் ஶ்ரீ ருத்ரத்தில் சிவபெருமானை, முரண்பாடாக நாம் கருதும் அனைத்துக்கும் அவரே தலைவர், அவரே அனைத்தும் என்று போற்றுவதற்கு ஒப்பாக இருக்கின்றன.
பரிபாடலில் 5-ஆவது பாடல் (பாடியவர் புலவர் கண்ணனாகனார்) செவ்வேள் எனப்படும் முருகனைப் புகழ்ந்து பாடப்பட்டிருப்பது. முருகனின் பிறப்பையும் இது எடுத்துரைக்கிறது. இந்தப் பாடலில், முருகனைத் தோற்றுவித்த அவன்தம் தந்தையாகிய சிவபெருமான், அமரர் வேள்விப் பாகம் உண்ட பைங்கட் பார்ப்பான் என்றும் விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் என்றும் போற்றப்படுகிறார். அதாவது, (திரிபுர தகனத்தைப் பாராட்டி) அமரர்கள் நடத்திய வேள்வியின் அவிர்பாகத்தை உண்ட பசுமையான கண்களை உடைய பார்ப்பனர் (சிவபெருமான் எப்போதும் யோகநெறியிலும், தவத்திலும் இருப்பதால் அவர் பார்ப்பனர்) என்றும், விண்ணோர்களாகிய தேவர்கள் நடத்துகின்ற வேள்விகளில் துதிக்கப்படும் முதல்வன் என்றும் சிவபெருமான் போற்றப்படுகிறார். மேலும் இதே பாடலில், முருகனின் சேவடியை மறுபிறவி இல்லை என்று கூறும் மடையர்கள் சேரமாட்டார்கள் (மறு பிறப்பு இல் எனும் மடவோரும் சேரார்) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பரிபாடலின் 8-ஆவது, 9-ஆவது பாடல்களில் சிவபெருமான் மணிமிடற்று அண்ணல் (நீலகண்டன்) என்று புகழப்படுகிறார்.

14-ஆவது பாடல் (கேசவனார் பாடியது), செவ்வேளைப் புகழ்துரைக்கும்போது இருபிறப்பு இரு பெயர் ஈர நெஞ்சத்து ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே என்கிறது. துவிஜர்கள் அதாவது இயற்கையாய் பிறக்கும்போது ஒரு முறையும், பூணூல் அணிவித்து உபநயனம் செய்விக்கப்படும்போது மறு முறையும் என இரு பிறப்பு கொண்ட இருபிறப்பாளர்களான, கருணை நெஞ்சமுடைய அந்தணர்களின் அறச் செயல்களில் அமர்ந்து விளங்குபவன் முருகப்பெருமான் என்று இதற்குப் பொருள்.
பரிபாடலில் புறத்திரட்டாகத் தொகுக்கப்பட்ட பாடல்களில் எட்டாம் பாடல் மதுரை மாநகரின் சிறப்பை இவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறது-
பூவினுள் பிறந்தோன் நாவினுள் பிறந்த நான்மறைக் கேள்வி நவில் குரலெடுப்ப ஏமஇன் துயில் எழிதல் அல்லதை, வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போலக் கோழியின் எழாது, எம்பேர் ஊர் துயிலே.
தாமரைப் பூவில் பிறந்த பிரும்மனின் நாவில் இருந்து பிறந்த பெருமை உடையவை நான்கு வேதங்கள். அப்படிப்பட்ட வேதங்களைப் பாடுகின்ற சிறந்த குரல் ஒலி கேட்டுத் துயில் எழுகிறதாம் பாண்டியன் தலைநகராகிய மதுரை மாநகரம். அவ்வாறு இல்லாமல், சேரனின் வஞ்சி, சோழனின் கோழியூர் எனப்படும் உறையூரைப் போன்று கோழி (சேவல்) கூவி இங்கு பொழுது விடிவதில்லையாம். ஆக, சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை,
அதற்கு இணையாக வேத நெறியையும் வளர்த்தெடுத்துள்ளது என்பதற்கு இதனைவிட வேறு என்ன ஆதாரம் வேண்டும்
? மதுரையில் மட்டுமல்ல, பண்டைத் தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளிலும் வேத நெறி தழைத்திருந்ததை முன்னர் பல பாடல்களை எடுத்துக்கூறி நிறுவியுள்ளோம்.
தமிழர் நெறி வேறு, வேத நெறி வேறு என்பதைப் போன்ற தவறான கண்ணோட்டங்களை விடுத்து, உயர்ந்த திருக்காட்சியைக் கண்டு, நம் முன்னோர்களைப் போன்று தமிழும், வேதமும் தழைக்கச் செய்ய, சங்க இலக்கியங்களை ஊன்றிப் படிப்போம். அதன்வழி நடப்போம்.
-          பத்மன்


சனி, 26 செப்டம்பர், 2015

ஆய்வுக்கு அப்பாற்பட்டதா இடஒதுக்கீடு?

(நண்பர்களே, தினமணியில் இன்று (26.09.15) வெளியான எனது கட்டுரையின் முழு வடிவம் இது).

நேற்றுவரை உயிர்காக்கும் மருந்தாக மதிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள், இன்று பக்கவிளைவைக் கொடுக்கும் என்பது மறுஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்படும்போது அதனைக் கைவிடுகிறோம், இல்லேயைல் பக்கவிளைவைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அதன் தன்மையை மாற்ற முனைகிறோம். இது மருத்துவம் சார்ந்த அறிவியல் யதார்த்தம். இத்தனை ஆண்டுகளாக அந்த மருந்து பல பேரின் உயிரைக் காப்பாற்றியதன் காரணமாக, அதனை மறுஆய்வே செய்யாமல் காலாகாலத்துக்கும் தொடர வேண்டும் என்று யாரும் வாதிடுவதில்லை. அப்படி வாதிடுவது அறிவுடையோர் செயலும் ஆகாது என்பதை அனைவரும் ஏற்பர்.
ஆனால், நம் நாட்டின் சமூகக் கொடுமைக்கு மருந்தாய் அமைந்த இடஒதுக்கீடு  மட்டும் மறுஆய்வே செய்யாமல் தொடர வேண்டும் என்பது எவ்வகையில் நியாயம் இடஒதுக்கீட்டின் பலன் யாருக்குக் கிடைக்க வேண்டுமோ அவர்களுக்குச் சரிவர கிடைத்திருக்கிறதா என்பதை கூர்ந்து கவனிக்காமல், யார்யாரோ அதற்கு அடாவடியாகப் பங்கு கேட்கும் அசாதாரண சூழ்நிலை தோன்றியதன் காரணமாக, இடஒதுக்கீடு முறையை அது எவ்வாறு செயலாக்கப்படுகிறது என்பது பற்றி மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் கூறியிருக்கிறார். இது ஏதோ தெய்வக் குத்தம் என்பதைப்போல் சில அரசியல் கட்சிகளும், அமைப்புகளும் ஏன் சாமியாடத் தொடங்கிவிட்டார்கள்.
இடஒதுக்கீடு என்ன சங்கப் பலகையா, புதிது புதிதாக ஆட்கள் அமர அமர நீண்டுகொண்டே போவதற்கு? இடஒதுக்கீடு 50 சதவீதத்துக்கு மிகக்கூடாது என்பது அரசியல் சாசன விதிமுறை. இதனை விஞ்சி தமிழகம் போன்ற மாநிலங்களில் 69 சதவீதம் வரை கொடுக்கப்படும்போது ஒவ்வோர் ஆண்டும் அதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி சிறப்பு அனுமதி பெற வேண்டியிருக்கிறது. இன்னும்கூட பல ஜாதியினர் தங்களுககும் இடஒதுக்கீட்டின் பலன் கி்டைக்க வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றனர்.
இத்தகு கோரிக்கை எழுப்பும் போராட்டம், தென் மாநிலங்களைத் தாண்டி, வட மாநிலங்களிலும் தற்போது பரவத் தொடங்கிவிட்டது. அங்கு சற்று உக்கிரமாகவே அப் போராட்டம் வெடித்துள்ளது. முதலில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் நிலச்சுவான்தார்களாகவும் ஆதிக்க சாதியாகவும் இருக்கும் ஜாட் சமூகத்தினர் தங்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கோரி மறியல்களையும் மகா பஞ்சாயத்துகளையும் நடத்தினர். அதைவிட ஒருபடி மேலே போய், குஜராத் மாநிலத்தில் படேல் சமூகத்தினர் ஹார்திக் படேல் என்ற 22 வயது இளைஞரின் தலைமையில் திரண்டெழுந்து இடஒதுக்கீடு போராட்டத்துக்காக லட்சக்கணக்கில் வீதிகளில் திரண்டனர். இந்தப் போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்து, அதனைத் தொடர்ந்து போலீஸாரின் துப்பாக்கியும் வெடித்ததில் 9 மனித உயிர்கள் பலி வாங்கப்பட்டன.

இத்தகைய சூழ்நிலையில்தான் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத், இடஒதுக்கீடு முறை குறித்து சமூக நோக்கில் மறுஆய்வு செய்ய வேண்டிய தருணம் வந்திருப்பதாகக் கருத்துத் தெரிவித்தார். உடனே, சமூகநீதிக் காவலர்கள் எனறு கூறிக்கொள்ளும் ஜாதிக் கட்சியினர் கொதித்து எழுந்துவிட்டனர். "மோகன் பாகவத் தான் பாஜகவின் உச்ச நீதிமன்றம், அவர் சொல்வதைத்தான் பிரதமர் மோடி கேட்பார், இடஒதுக்கீட்டுக்கு இனி மூடுவிழாதான்" என்பதைப்போல் வசவு மழைகளைப் பொழியத் தொடங்கிவிட்டனர். இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றா மோகன் பாகவத் கூறினார்? மறுஆய்வுக்கு உட்படுத்தலாம் என்றுதானே கூறினார். அதற்குள் இவர்களாகவே தீர்ப்பு எழுதி விடுகிறார்களே!
சரி, மோகன் பாகவத் தான் இந்தக் கருத்தை முதன்முறையாகக் கூறியிருக்கிறாரா? 

இடஒதுக்கீட்டுக்குக் குரல் கொடுத்ததுடன், அதனை அரசியல் சாசனத்திலும் இடம்பெறச் செய்த சட்ட மேதையும், அரசியல் சாசன சிற்பியுமான டாக்டர் அம்பேத்கரும் அல்லவா இதனைக் கூறியிருக்கிறார். குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குப் பின்னர் (40 ஆண்டுகள் கழித்து) இடஒதுக்கீட்டின் பலன், எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு முறையாகப் போய் சேர்ந்திருக்கிறதா, இதனால் அவர்கள் பலன் அடைந்திருக்கிறார்களா என்பதை மறு ஆய்வு செய்து, அதற்கேற்ப அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றுதானே பாபா சாகேப் பகர்ந்தார். ஆனால், எஸ்.சி, எஸ்.டி. பிரிவினரை நேரடியாக அழுத்தும் ஆதிக்க சாதியினரே பிற்காலத்தில் தங்களுக்கும் இடஒதுக்கீட்டுச் சலுகை வேண்டும் என்று கேட்டு அதனைப் பெறுவார்கள், மேலும் மேலும் பெறுவதற்காகப் போராட்டம் நடத்துவார்கள் என்பதை அவர் அப்போது அறிந்திருப்பாரா? பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரிலும் சமூக, பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியிருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் இடஒதுக்கீட்டுச் சலுகை வேண்டும் என்பது நியாயம்தான். அதே நியாயம், பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியிருக்கும், முதல் தலைமுறை பட்டப் படிப்பில் நுழையும் உயர் ஜாதியினருக்கும் பொருந்தாதா?
தமிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டால், பிராமணர் போன்ற ஒருசில உயர் ஜாதியினரைத் தவிர, பிற உயர் ஜாதி, நடு ஜாதியினர்கள் ஏதோ ஒரு உப ஜாதியைக் கூறி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட அல்லது பிற்படுத்தப்பட்ட என்ற ஜாதிச் சான்றிதழைப் பெற்று இடஒதுக்கீட்டுச் சலுகைக்கான போட்டி்யில் இறங்குகிறார்கள். அதிலும் வேதனை என்னவென்றால், தாழ்த்தப்பட்ட (தலித்), பழங்குடியின வகுப்பினரிலேகூட இடஒதுக்கீட்டுச் சலுகையைப் பெற்று முன்னுக்கு வந்தவர்களின் வாரிசுகள்தான், பெரும்பாலும் வாழையடி வாழையாக அதனை அனுபவிக்கின்றனர். அந்த ஜாதியினரில் இதுவரை இடஒதுக்கீட்டின் பயனை அனுபவிக்காதவர்களுக்கு முன்னுரிமை தருவதில்லை. இதற்காகத்தான் கிரீமி லேயர் என்ற வரைமுறை வேண்டும் என்ற கோரி்ககை எழுந்தபோது, அது ஏதோ கிருமி என்பதைப்போல துரத்தி அடித்தனர் சமூகநீதிக் காவலர்கள்.
ஆனால், இடஒதுக்கீட்டின் பலன், அதற்கு உரிய, தாழ்த்தப்பட்ட, பழங்குடியின ஜாதியினரில் அனைத்துப் பேருக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற தனது லட்சியம், அலட்சியம் செய்யப்படுவதை நினைத்து அண்ணல் அம்பேத்கரே வருத்தப்பட்டிருக்கிறார். இடஒதுக்கீடு என்பது தனிப்பட்ட மனிதனுக்குத் தருவது அல்ல, அவர் சார்ந்திருக்கும் சமுதாயத்தின் பிரதிநிதியாகச் செயல்படக் கொடுக்கப்படும் அங்கீகாரமே அது என்பது அம்பேத்கரின் கருத்து. அந்த வகையில் இடஒதுக்கீட்டின் பலன்களை அனுபவிக்கத் தொடங்கும், தலித் உள்ளிட்ட சமூ்கத்தினர், சங்கிலித் தொடர்போல தமது சமூகத்தின் கடையனுக்கும் கடைத்தேற்றம் கிடைக்க உதவுவார்கள் என்பது அண்ணலின் எதிர்பார்ப்பு. ஆனால் நடந்தது என்ன
ஜாதிகளின் ஒழிப்பு (அன்னிஹிலேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்ஸ்) என்ற நூலில் தனது வேதனையை இவ்வாறு பதிவு செய்திருக்கிறார் டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்:
"நமது படித்த இளைஞர்கள் எப்போதுமே நமது சமூகத்தைவிட்டு பறந்து சென்றுவிடத் துடிக்கிறார்கள். எந்த அளவுக்கு அவர் உயர்கிறாரோ, அந்த அளவுக்கு சமூகத்தைவிட்டு விலகிச் சென்றுவிடுகிறார். தனது ஜாதியை மறைத்துக்கொண்டு, ஆதிக்க சக்திகளுடன் கைகோக்க முனைகிறார். சமுதாயத்தில் தமக்கு என்ன இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர் நினைத்துப் பார்ப்பதில்லை. பிறப்பில் தொடங்கி இறப்பு வரை ஜாதி தொடர்கிறது. இதனை நமது மக்கள் மறந்துவிடுகிறார்கள். 
நமது படித்த இளைஞர்கள் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்கள். கல்வி கிடைத்தவுடன் அவர்கள் நமது சமூகத்துக்கு சேவை செய்வார்கள் என்றுதான் நான் கருதினேன். ஆனால் படித்து முடித்துவிட்டு குமாஸ்தாக்கள் உள்ளிட்ட பதவிகளை வகிக்கும் நமது சமூகத்தினர், தங்கள் வயிற்றை நிரப்புவதில்தான் குறியாக இருக்கிறார்கள்" என்று கூறியிருக்கிறார் அம்பேத்கர். 
இந்த நிலையை, அம்பேதகருக்கு முன்பாகவே தீர்க்கதரிசனமாகக் கூறியிருக்கிறார் நமது மகாகவி சுப்ரமண்ய பாரதியார். 'ஆறில் ஒரு பங்கு' என்ற அவரது புதினத்தில் வரும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த படித்த இளைஞனாகிய கதாநாயகன், தனது ஜாதியை மறைத்து பொய் சொல்லி கதாநாயகியோடு பழகுவார். அதனைத் தெரி்ந்துகொள்ளும் கதாநாயகி, "உனது ஜாதி குறித்து உனக்கே ஏன் இந்தத் தாழ்வு மனப்பான்மை, வெளிப்படையாக அதனைக் கூறி, சொந்த சமூகத்தின் நலனுக்காக நீ ஏன் பாடுபடவில்லை" என்று கேள்விக்கணைகளால் துளைப்பாள்.
ஆக, தாழ்த்தப்பட்ட, பழங்குடியின மக்களில் கடைக்கோடிப் பேருக்கு இடஒதுக்கீட்டின் பலன்கள் சென்றுசேரவில்லை என்பதே இன்றளவிலும் யதார்த்த உண்மை. இவ்வாறு செல்லவிடாமல், அந்த ஜாதியினரில் முன்னேறிய ஒரு சிலரே தடைக்கல்லாக விளங்குகின்றனர் என்பதும் பூசி மெழுகாமல் ஏற்கக் கூடிய உண்மையே.
அங்கே நிலைமை இப்படியிருக்க, ஜாட், படேல் போன்ற ஆதிக்க ஜாதியினரும் இடஒதுக்கீடு கேட்டுப் பெற்றால், அது சமூக அநீதி அல்லவா அதிலு் படேல் ஜாதி போராட்டக்காரர்கள் எனன கூறுகிறார்கள் தங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தரவில்லையென்றால் வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள முதலீடுகள் திருப்பி எடுக்கப்படும் என்கிறார்கள். எடுக்கவும் தொடங்கிவிட்டார். மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலையையே தங்களால் அசைத்துவிட முடியும் என்று கூறும் ஜாதியினருக்கு எதற்கு இடஒதுக்கீடு
இத்தகு சூழ்நிலையில் இடஒதுக்கீட்டின் பலன்கள் உண்மையிலேயே அது சென்று சேர வேண்டியவர்களுக்குச் சென்றிருக்கிறதா, இன்னும் எத்தனைக் காலத்துக்கு இடஒதுக்கீடு நீடிக்க வேண்டும்,  வேறு எந்தப் பிரிவினராவது இடஒதுக்கீட்டின் பலன்களை அனுபவிக்கத் தக்கவர்களா என்பதையெல்லாம் மறுஆய்வு செய்து பார்ப்பதே சிறந்தது. ஆனால் மத்திய அரசு இதுகுறித்து தைரியமான முடிவை எடு்ககாமல் சமூக நீதிக் காவலர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளும் சில கட்சியினரைப் போல, வாக்கு வங்கியைக் கருதி விலகி ஓடுவது ஏன்?
- பத்மன்

வியாழன், 30 ஜூலை, 2015

ஆகலாம் கலாம்(கடந்த  4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களை, பிரைம் பாயிண்ட் திரு. சீனிவாசன் உதவியால், தமிழக ஆளுநர் மாளிகைக் கட்டடத்தில் நேரில் சந்தித்து உரையாடும் பாக்கியம் பெற்றேன். அப்போது கலாமைப் புகழ்ந்து நான் எழுதிய வெண்பாக்களை அவரிடம் படித்துக் காண்பித்து சமர்ப்பித்தேன். அருமை என்று வாழ்த்தினார். ஆனால் கொடுமை - அதன் பிரதியைத் தொலைத்துவிட்டேன். யோசித்துப் பார்த்தும் புலப்படவில்லை தாள் பிரதியும், மூளைப் பிரதியும். ஆகையால், கலாம் அவர்களின் நல்லடக்க தினமான இன்று (30.07.15) அவர் குறித்து உடனடியாக எழுதிய இந்தக் கவிதையை அந்த அமர நாயகன் அப்துல் கலாமுக்கு காணிக்கை ஆக்குகிறேன்.)

சாதிவெறி கடந்து சமத்துவம் பேணினால் சாதிக்கலாம்
நீதிநெறி நடந்து நேர்மை பேணினால் நிலைக்கலாம்
கருணை மொழிபேசி கடுமை போக்கினால் ஆக்கலாம்
கடமை வழிசென்று கயமை நீக்கினால் காக்கலாம்
மடமைத் தனம்நீங்கி மாற்றங்கள் செய்திட அழிக்கலாம்
வறுமைத் தளைநீக்கி வளர்ச்சிக்கு உழைத்திட செழிக்கலாம்
விஞ்ஞானம் தனைக்கொண்டு விவரங்கள் அறிந்திட சோதிக்கலாம்
மெய்ஞானம் தனைக்கண்டு மேன்மை அடைந்திட வாதிக்கலாம்
தேகம் மறந்து தேசம் நினைத்திட தலைவனாகலாம்
நேசம் மிகுந்து தொண்டு புரிந்திட தெய்வமாகலாம்
அத்தனையும் செய்தவர்தாம் எங்கள் அய்யா அப்துல்கலாம்
அவர்வழி சென்றால் கட்டாயம் ஆகலாம் நாமும்கலாம்

-    - பத்மன்கொசுறாக ஒரு புதுக்கவிதை

ஏவுகணை நாயகர்
இறுதியில் தன்னையே ஏவியதன்மூலம்
கடவுள் தனது மானுட வேஷம் கலைத்து
மறுபடியும் விண் புகுந்தார்.